SISTEMA INTELIXENTE PARA O CONTROL E CALIBRACIÓN ASISTIDA DE COLECTORES NA LOXÍSTICA 4.0. (NÚM. DE EXPEDIENTE: IN852A 2016/115)

O proxecto VISIONRACK aborda o reto de definir e desenvolver un sistema intelixente de medida para o control e a calibración no proceso de mantemento e fabricación de colectores loxísticos no sector da automoción, cunha alta precisión e eficiencia, grazas á tecnoloxía de visión artificial e técnicas específicas de calibración, e a interacción co operador no devandito proceso.

Dende un punto de vista técnico, definíronse os seguintes obxectivos:

 • Definición estrutural do sistema de medida, determinando o número e tipo de cámaras de visión, condicións de iluminación, disposición de colectores, etc.
 • Determinación de variables de entrada para a medida de colectores e análise de pezas, definindo parámetros e puntos de medida diferenciados en función da súa xeometría específica.
 • Desenvolvemento de software e algoritmos para a toma de datos e o seu procesamento, así como para o manexo do histórico de medidas, determinación de accións preventivas e definición de traballos de mantemento.
 • Deseño da técnica de calibración do sistema.
 • Desenvolvemento do sistema de exame e representación gráfica en tempo real, de xeito que ao operario se lle mostren as posibles desviacións de forma visual sobre o deseño 3D do colector, para facilitar a reparación ou reaxuste. Tamén se evidencian as indicacións relacionadas co tipo de colector.

O consorcio do proxecto VISIONRACK está formado por tres pemes galegas:

 • SYSPRO Engineering, SLU  (líder do proxecto): empresa especializada en enxeñería de procesos, automatización, robótica e visión artificial para o sector industrial.
 • IZMAR, SLU: empresa dedicada ao deseño, fabricación e mantemento de solucións loxísticas para o sector da automoción.
 • InfoJC, SL: empresa especializada en sistemas de seguridade da información, xestión de datos e solucións TIC.

Ademais, contouse coa colaboración de:

 

 • Centro Tecnolóxico AIMEN: encargouse da definición de algoritmos de visión artificial, sistemas de cálculo e comparación con tolerancia e desenvolvemento de estruturas para a medida. Desenvolvemento do sistema de exame e representación gráfica, arquitectura do sistema e probas.

Este proxecto está subvencionado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN), a través do programa Conecta PEME, co apoio da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. O proxecto está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e, en particular, ao Obxectivo temático 01 “Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación”.

Galicia, marzo 2016 – agosto 2018

Estado actual do proxecto:

O proxecto finalizou. Ao longo dun período de 30 meses, leváronse a cabo as distintas actividades previstas no proxecto:

 • Estudo inicial e definición de requisitos
 • Deseño e desenvolvemento do sistema de medida e calibración
 • Manexo de datos e algoritmo intelixente
 • Desenvolvemento de prototipo e validación

Nas seguintes imaxes pódese visualizar o sistema prototipo desenvolvido e unha mostra da interface gráfica. O sistema prototipo manexa os datos nun ámbito Cloud seguro e conta con capacidade de predición que ha de ser alimentada co suficiente número de casos e medidas para que poida alcanzar o seu pleno potencial.

 

Deixa unha resposta

España

+34 986 410 751
Rúa dos Padróns, 12 - Porto do Molle
36350 Nigrán
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º
Vilarrodís - Arteixo
A Coruña

+34 911 610 265
Centro Empresarial Best Point. Oficina 22B Av. de Castilla, 1
28830 San Fernando de Henares
Madrid

Portugal

+351 910 034 699
Fórum Tecnológico, R. Cupertino de Miranda 7
1º andar, Sala 003
1600-545 Lisboa

USA

+1 646 374 4349
100 Overlook Center, 2nd floor, Princeton
08540 New Jersey

España
+34 986 410 751
Bajada Gándara, 7, Nave 8, 36330 Coruxo, Vigo
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º Vilarodís - Arteixo
A Coruña

Centro Municipal de Empresas San Fernando de Henares – Oficina 35. Av. de la Vía Láctea 4, 28830 San Fernando de Henares
Madrid


Portugal
+351 912 054 481
Avenida da República, 50, 2º andar, 1050 - 196
Lisboa


USA
+1 64 63 74 43 49
100 Overlook Center Princeton, 08540 New Jersey