FABRICACIÓN ADITIVA POR LÁSER DE PEZAS DE GRANDES DIMENSIÓNS” (ITC-20151267)

  • O proxecto FADO, enmarcado no Programa FEDER-INNTERCONECTA, está liderado por CT Ingenierios e nel participan, as empresas Hydracorte, Airgrup, Syspro, Unimate Robotica, e os organismos de investigación Aimen e a Universidade da Coruña.
  • Con este proxecto conseguirase a fabricación aditiva mediante láser de pezas de grandes dimensións, mediante un proceso de achega híbrida que combina a achega de material en forma de fío coa achega en po.
  • Na industria aeronáutica poderase empregar para a fabricación de pezas en aliaxes lixeiras de gran tamaño; mentres que nos sectores de automoción e metalmecánico permitirá a produción de compoñentes estruturais de grandes dimensións. Así mesmo, o sistema contribuirá a fabricar pezas de alto valor engadido para a industria enerxética, petroquímica ou naval.

Syspro participa no desenvolvemento dun innovador sistema robotizado de fabricación aditiva por láser, que permitirá a reparación e fabricación de compoñentes de grandes dimensións para os sectores aeronáutico,  automoción, metalmecánico ou naval, entre outros. Este sistema robotizado combinará a achega láser de fío e po. O dispositivo constará dun cabezal híbrido que garantirá a flexibilidade, produtividade e robustez necesaria para engadir un ou outro material en función dos requisitos de precisión da peza. Grazas a esta solución, que será validada industrialmente sobre compoñentes prototipo de aluminio para o sector aeronáutico, preténdese mellorar a taxa “Buy-to-Fly”, é dicir, a eficiencia do material final empregado, en máis dun 30%.

Así mesmo, aforrará unha significativa cantidade de material, ao potenciar o uso de achega de fío fronte ao de po, unha tecnoloxía máis limpa e respectuosa co medio ambiente que, ademais, implica unha redución de custos. Outros dos beneficios derivados deste innovador sistema é a diminución da cantidade de residuos que xera, en comparación de procesos subtractivos habituais; e a mellora da produtividade, ao conseguir maiores taxas de deposición do material (respecto aos sistemas de deposición exclusivos de po) e unha maior velocidade do proceso.

As aplicacións industriais do proxecto son diversas. Na industria aeronáutica, poderase empregar para a fabricación de pezas en aliaxes lixeiras de gran tamaño; mentres que nos sectores da automoción e metalmecánico, permitirá a produción de compoñentes estruturais de grandes dimensións. Así mesmo, o sistema contribuirá a fabricar pezas de alto valor engadido para a industria enerxética, petroquímica ou naval.

Salto tecnolóxico para fabricar con maior rendibilidade pezas de grandes dimensións

Na actualidade, a fabricación aditiva por láser emprégase en pequenos compoñentes de alto valor engadido e que requiren gran precisión, mentres que a súa aplicación en pezas de maiores dimensións é moi limitada, debido ás baixas taxas de deposición do material que ofrecen as tecnoloxías actuais, baseadas en achega de po. A isto únese a falta de ferramentas de simulación capaces de predicir o comportamento dos compoñentes fabricados mediante esta tecnoloxía, polo que a metodoloxía de traballo se basea en modelos ensaio – erro, o que reduce a rendibilidade.

O desafío tecnolóxico que persegue o proxecto FADO é solucionar estas deficiencias para explotar este sistema en máis produtos e dun xeito máis rápido e efectivo. Os desenvolvementos que se levarán a cabo estarán orientados a posibilitar a fabricación aditiva mediante láser de pezas de grandes dimensións, mellorando a calidade do produto final e aumentando a rendibilidade. Ademais, todo o proceso será monitorizado e controlado en liña con modelos numéricos de simulación, co obxectivo de asegurar a repetitividade do devandito proceso e reducir o efecto das deformacións inducidas pola achega térmica.

Colaboración intersectorial

O proxecto FADO, cun presuposto de 1,5 millóns de euros, enmárcase dentro do Programa FEDER INNTERCONECTA de 2015 (ITC-20151267), subvencionado polo CDTI co financiamento de fondos FEDER, e apoiado polo Ministerio de Economía e Competitividade.

O consorcio, liderado por CT Ingenieros (expertos no desenvolvemento de software e con gran coñecemento do sector aeronáutico) complétano Hydracorte (firma usuaria de tecnoloxía láser para procesos de corte e soldadura), Airgrup (fabricante de compoñentes para o sector aeronáutico), Unimate Robótica (empresa dedicada a solucións robóticas para a industria) e Syspro Ingeniería (compañía dedicada á monitorización e ao control de procesos industriais mediante tecnoloxías como Automatización, Visión Artificial, Robótica e Enxeñería de Procesos).

No marco desta iniciativa, participan dous organismos de investigación, AIMEN Centro Tecnolóxico e a Universidade da Coruña. AIMEN colaborará no deseño do sistema de control en liña e encargarase do proceso de fabricación aditiva e a súa validación, dada a súa ampla experiencia no desenvolvemento de tecnoloxías láser para a industria. Pola súa banda, a Universidade da Coruña participará no desenvolvemento do modelo numérico para a simulación do proceso de Fabricación Avanzada.

Deixa unha resposta

España

+34 986 410 751
Rúa dos Padróns, 12 - Porto do Molle
36350 Nigrán
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º
Vilarrodís - Arteixo
A Coruña

+34 911 610 265
Centro Empresarial Best Point. Oficina 22B Av. de Castilla, 1
28830 San Fernando de Henares
Madrid

Portugal

+351 910 034 699
Fórum Tecnológico, R. Cupertino de Miranda 7
1º andar, Sala 003
1600-545 Lisboa

USA

+1 646 374 4349
100 Overlook Center, 2nd floor, Princeton
08540 New Jersey

España
+34 986 410 751
Bajada Gándara, 7, Nave 8, 36330 Coruxo, Vigo
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º Vilarodís - Arteixo
A Coruña

Centro Municipal de Empresas San Fernando de Henares – Oficina 35. Av. de la Vía Láctea 4, 28830 San Fernando de Henares
Madrid


Portugal
+351 912 054 481
Avenida da República, 50, 2º andar, 1050 - 196
Lisboa


USA
+1 64 63 74 43 49
100 Overlook Center Princeton, 08540 New Jersey