ENXEÑERÍA DE PROCESO

Xestión de proxectos

Realizamos tarefas de xestión de proxectos en todas as fases dun proxecto propio, do cliente ou de terceiros: coordinación das distintas fases do proxecto, control de custos, coordinación de todas as disciplinas (enxeñería, mecánica, electricidade, automatización, validacións, etc.), seguimento de fitos e outras tarefas de xestión interna do cliente.

Deseño de procesos

Análise dos requirimentos de proceso en función das necesidades do cliente e deseño da solución óptima para cada caso. O deseño pódese realizar tanto de xeito independente como conxuntamente co departamento de enxeñería do cliente.

P&IDs - Deseño, delineación

Xeración de documentos estandarizados de Piping & Instrumentation Diagrams que representen de maneira completa e actualizada calquera instalación de proceso.

Documentación

Definición de documentos que recollan de maneira clara o funcionamento da instalación e os elementos que a compoñen: Descrición de proceso, lista de instrumentación, isométricos. A descrición funcional de proceso será a base para a correcta posta en marcha da liña ou liñas de produción.

Instrumentación

Definimos e seleccionamos os instrumentos de campo máis adecuados para cada aplicación, que ademais cumpran cos estándares requiridos tanto polo cliente como polo proceso que hai que tratar. Configuramos e calibramos os instrumentos. Traballamos con todos os fabricantes do mercado.

Posta en marcha de proceso

Definimos e executamos os procedementos, as operacións e as probas necesarias antes do arranque dos equipos ou liñas de produción, para garantir o seu correcto funcionamento. Comprobamos que os devanditos equipos cumpren coas especificacións definidas na fase inicial do proxecto.

Formación a operadores

Unha vez finalizado un proxecto ou intervención, ofrecemos formación tanto a operadores como a calquera outro persoal que así o requira, para facilitar o uso dos equipos ou liñas de produción de forma óptima.

España

+34 986 410 751
Rúa dos Padróns, 12 - Porto do Molle
36350 Nigrán
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º
Vilarrodís - Arteixo
A Coruña

+34 911 610 265
Centro Empresarial Best Point. Oficina 22B Av. de Castilla, 1
28830 San Fernando de Henares
Madrid

EEUU

+1 646 374 4349
100 Overlook Center, 2nd floor, Princeton
08540 New Jersey

Portugal

+351 910 034 699
Rua António Champalimaud,
lote 1, sala 101
1600-514 Lisboa

Suíza


Lange Gasse 15, 4052 Basel

España
+34 986 410 751
Bajada Gándara, 7, Nave 8, 36330 Coruxo, Vigo
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º Vilarodís - Arteixo
A Coruña

Centro Municipal de Empresas San Fernando de Henares – Oficina 35. Av. de la Vía Láctea 4, 28830 San Fernando de Henares
Madrid


Portugal
+351 912 054 481
Avenida da República, 50, 2º andar, 1050 - 196
Lisboa


USA
+1 64 63 74 43 49
100 Overlook Center Princeton, 08540 New Jersey