DESENVOLVEMENTO DUN NOVO SISTEMA DE CONFORMADO TÉRMICO AUTOMÁTICO PARA ESTRUTURAS NAVAIS (ITC-20133004)

23 - Setembro - 2019

O proxecto CONFORSHIP é un gran proxecto integrado de desenvolvemento experimental e de carácter estratéxico cuxo obxectivo principal é lograr a implantación efectiva na industria da construción naval dun novo sistema de conformado térmico automático para a obtención de chapas de curvatura complexa.

Na actualidade, esta operación realízase manualmente implicando ineficiencia, impreditibilidade e problemas de calidade.

Esta implantación lograrase a través do desenvolvemento de tecnoloxías habilitadoras consistentes en:

  • Modelado numérico do sistema de quentamento
  • Sistemas integrados de control e medición de xeometría
  • Sistemas de programación automática e control en lazo pechado baseados en modelos preditivos e sistemas expertos que serán incorporados a un equipo CNC, resultando un novo concepto de máquina e proceso automático conformado que sería exportable, posteriormente, a outros sectores industriais

Este proxecto foi promovido polos estaleiros CNP FREIRE e NODOSA xunto co fabricante de maquinaria NODOSAFER, que lidera á súa vez o devandito proxecto.

Os estaleiros participantes dirixirán a integración dos distintos resultados e a validación da tecnoloxía desenvolvida no ámbito da industria naval.

O consorcio conta ademais coa participación dunha grande empresa como COREMAIN, especializada en desenvolvemento de software e unha peme especializada, entre outras, en automatización e integración de procesos industriais como é SYSPRO Engineering.

As liñas de calor que se van aplicar nas chapas ou a xeración do sistema experto baseado na experiencia dos operarios que permita a corrección proactiva das liñas de calor en función do comportamento real da chapa a medida que é conformada.

Este proxecto foi apoiado polo do CDTI, o Ministerio de Economía e Competitividade, a Axencia Galega de Innovación (AGI) e o Fondo Tecnolóxico.

Deixa unha resposta

España

+34 986 410 751
Rúa dos Padróns, 12 - Porto do Molle
36350 Nigrán
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º
Vilarrodís - Arteixo
A Coruña

+34 911 610 265
Centro Empresarial Best Point. Oficina 22B Av. de Castilla, 1
28830 San Fernando de Henares
Madrid

EEUU

+1 646 374 4349
100 Overlook Center, 2nd floor, Princeton
08540 New Jersey

Portugal

+351 910 034 699
Fórum Tecnológico, R. Cupertino de Miranda 7
1º andar, Sala 003
1600-545 Lisboa

Suíza


Lange Gasse 15, 4052 Basel

España
+34 986 410 751
Bajada Gándara, 7, Nave 8, 36330 Coruxo, Vigo
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º Vilarodís - Arteixo
A Coruña

Centro Municipal de Empresas San Fernando de Henares – Oficina 35. Av. de la Vía Láctea 4, 28830 San Fernando de Henares
Madrid


Portugal
+351 912 054 481
Avenida da República, 50, 2º andar, 1050 - 196
Lisboa


USA
+1 64 63 74 43 49
100 Overlook Center Princeton, 08540 New Jersey