Electricidade Industrial

Deseño eléctrico

Deseñamos e dimensionamos instalacións eléctricas de baixa tensión segundo requirimentos do cliente, incluídos armarios de control e caixas de campo, tanto da parte de potencia como da electrónica. Adaptámonos a requirimentos especiais como ATEX.

Esquemas eléctricos

Xeramos esquemas eléctricos para instalacións novas, modificamos esquemas de instalacións existentes e dixitalizamos esquemas dende formato papel.

Construción e montaxe de cadros

Construímos cadros eléctricos segundo as necesidades do cliente, seguindo o estándar de marcas e equipos existente en cada caso. Verificamos os cadros no noso taller, con probas FAT cando é necesario, e instalámolos en planta.

Instalación eléctrica do campo

Instalación completa de cables dende armarios de control a sensores, actuadores e motores en campo.

Proba de sinais

Proba de sinais para verificar o funcionamento de elementos de campo e a conexión correcta ao sistema de control.

Proxectos en zonas ATEX

Temos experiencia na execución de proxectos en zonas ATEX, o que nos fai estar familiarizados cos requisitos necesarios para o deseño da instalación, elección dos equipos de control que cumpran os requirimentos ATEX, así como as normas aplicables aos sistemas de canalización e cableado que hai que utilizar.

España

+34 986 410 751
Rúa dos Padróns, 12 - Porto do Molle, 36350 Nigrán
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º Vilarrodís - Arteixo
A Coruña

+34 911 610 265
Centro Empresarial Best Point. Oficina 13A/bis Av. de Castilla, 1
28830 San Fernando de Henares
Madrid

Portugal

+351 910 034 699
Avenida da República, 50, 2º andar, 1050 - 196
Lisboa

USA

+1 646 294 5243
100 Overlook Center, 2nd floor, Princeton, 08540
New Jersey

España
+34 986 410 751
Bajada Gándara, 7, Nave 8, 36330 Coruxo, Vigo
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º Vilarodís - Arteixo
A Coruña

Centro Municipal de Empresas San Fernando de Henares – Oficina 35. Av. de la Vía Láctea 4, 28830 San Fernando de Henares
Madrid


Portugal
+351 912 054 481
Avenida da República, 50, 2º andar, 1050 - 196
Lisboa


USA
+1 64 63 74 43 49
100 Overlook Center Princeton, 08540 New Jersey