Seguridade Industrial

Consultoría e reforma de máquinas

Traballar con seguridade é esencial en calquera centro de produción. Axudamos aos nosos clientes mediante consultorías para avaliar o estado das máquinas en termos de seguridade e normativa aplicable en cada caso.

Levamos a cabo as reformas necesarias que xorden destas consultoras, proporcionando a tranquilidade de saber que as instalacións están correctamente adaptadas.

Dimensionamento

Dimensionamos as máquinas en función da súa seguridade, avaliando a necesidade de diferentes dispositivos, como paradas de emerxencia, barreiras de seguridade, escáneres de seguridade, chans sensibles, válvulas de escape, valos, etc.

Documentación

Realizamos todo tipo de documentos e informes relacionados coa seguridade: avaliación de riscos, layout de seguridade, disposición de seguridade, expediente técnico, manual de instrucións, debuxos mecánicos, esquemas eléctricos.

Cálculos

Calculamos elementos de seguridade: nivel de rendemento (PLr), arquitectura dos dispositivos de mando, distancias de seguridade dos equipos de protección.

Certificados e adaptacións

Realizamos certificados e axustes: Adaptación a R.D. 1215/1997, marcado CE.

España

+34 986 410 751
Rúa dos Padróns, 12 - Porto do Molle
36350 Nigrán
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º
Vilarrodís - Arteixo
A Coruña

+34 911 610 265
Centro Empresarial Best Point. Oficina 22B Av. de Castilla, 1
28830 San Fernando de Henares
Madrid

Portugal

+351 910 034 699
Fórum Tecnológico, R. Cupertino de Miranda 7
1º andar, Sala 003
1600-545 Lisboa

USA

+1 646 374 4349
100 Overlook Center, 2nd floor, Princeton
08540 New Jersey

España
+34 986 410 751
Bajada Gándara, 7, Nave 8, 36330 Coruxo, Vigo
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º Vilarodís - Arteixo
A Coruña

Centro Municipal de Empresas San Fernando de Henares – Oficina 35. Av. de la Vía Láctea 4, 28830 San Fernando de Henares
Madrid


Portugal
+351 912 054 481
Avenida da República, 50, 2º andar, 1050 - 196
Lisboa


USA
+1 64 63 74 43 49
100 Overlook Center Princeton, 08540 New Jersey