Política de Privacidade

SYSPRO AUTOMATION S.L.U. INFÓRMATE SOBRE A SÚA POLÍTICA DE PRIVACIDADE RESPECTO AO TRATAMENTO E PROTECCIÓN DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL DOS USUARIOS QUE POIDAN SER SOLICITADOS DURANTE A NAVEGACIÓN A TRAVÉS DO SITIO WEB http://sysproautomation.com.

Neste sentido, Syspro Automation S.L.U. garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e de garantía de dereitos dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso de sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade, así como as condicións incluídas no Aviso Legal.

IDENTIDADE DO RESPONSABLE

 • Titular: Syspro Automation S.L.U.
 • NIF: B36940831
 • Domicilio: Rúa dos Padróns, 12 – Porto do Molle, 36350 Nigrán, Pontevedra – España.
 • Correo electrónico: syspro@sysproautomation.com
 • Sitio web: http://sysproautomation.com

PRINCIPIOS APLICADOS NO TRATAMENTO DE DATOS

No tratamento dos teus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos (RXPD):

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que o Titular informará ao Usuario previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular manterá os datos persoais solicitados durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. O Titular informará ao Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais solicitados serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estean garantidas. O Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

OBTENCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Para navegar por http://sysproautomation.com non é necesario que facilites ningún dato persoal.

DEREITOS

O Titular infórmache que sobre os teus datos persoais tes dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerte ao tratamento.

Non podes exercitar o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e polo tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitase os seus datos nalgún momento, pode dirixirse a Syspro Automation S.L.U. e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación destes, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que enviar un correo electrónico a syspro@sysproautomation.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do DNI ou equivalente.

Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais que che concirnen infrinxe o Regulamento.

FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

Cando contactas con nós a través da web estás facilitando información de carácter persoal da que o responsable é Syspro Automation S.L.U. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser o teu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, dás o teu consentimento para que a túa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por Syspro Automation S.L.U. só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular son diferentes segundo o sistema de captura de información:

Existen outras finalidades polas que o Titular trata datos persoais.

 • Para garantir o cumprimento das condicións recollidas no Aviso Legal e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Para analizar a navegación dos usuarios. O Titular recolle outros datos non identificadores que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no ordenador do Usuario cando navega polo sitio web cuxas características e finalidade están detalladas na Política de Cookies.
 • Para xestionar as redes sociais. Syspro Automation S.L.U. ten presenza en redes sociais. Se te fas seguidor nas redes sociais do Titular o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptaches previamente.

Podes consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestes enlaces:

O Titular tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarte das súas actividades, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.

En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de xeito individual.

SEGURIDADE DOS DATOS PERSOAIS

Para protexer os teus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución destes.

Os teus datos poderán ser incorporados a un ficheiro de lista de correo, do que Syspro Automation S.L.U. é responsable da súa xestión e do seu tratamento. A seguridade dos teus datos está garantida, xa que Syspro Automation S.L.U. toma todas as medidas de seguridade necesarias e garánteche que os datos persoais só se usarán para as finalidades dadas.

Syspro Automation S.L.U. informa ao Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa salvidade de que a devandita cesión de datos estea amparada nunha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só se levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando Syspro Automation S.L.U. dispoña do consentimento expreso do Usuario.

Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais. Neses casos, requirirase consentimento ao Usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

CONTIDO DOUTROS SITIOS WEB

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras webs compórtase exactamente do mesmo xeito que se visitases a outra web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a túa interacción usando este código.

POLÍTICA DE COOKIES

Para que este sitio web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena no teu navegador web.

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida, á finalidade e ao tratamento das cookies.

LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS

A base legal para o tratamento dos teus datos é: o consentimento.

Para contactar co Titular, subscribirte a un boletín ou realizar comentarios neste sitio web tes que aceptar a presente Política de Privacidade.

CATEGORÍAS DE DATOS PERSOAIS

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

 • Datos identificadores.
 • Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

CONSERVACIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais que proporciones ao Titular conservaranse ata que solicites a súa supresión.

DESTINATARIOS DE DATOS PERSOAIS

 • Google Analytics é un servizo de analítica web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos («Google»).

Más información en: https://analytics.google.com

Google Analytics utiliza «cookies», que son arquivos de texto situados no teu ordenador, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os Usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do uso do sitio web (incluído o enderezo IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

Na páxina de Política de privacidade de Google explícase como Google xestiona a privacidade no que respecta ao uso das cookies e outra información.

Tamén podes ver unha lista dos tipos de cookies que utiliza Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ao uso que fan das cookies publicitarias.

NAVEGACIÓN WEB

Ao navegar por http://sysproautomation.com pódense recoller datos non identificadores, que poden incluír o enderezo IP, a xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, os hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificarte.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

 • Google Analytics.

O Titular utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recompilar información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento dos datos persoais que realicen as páxinas web ás que poidas acceder a través dos distintos enlaces que contén o sitio web.

EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS PERSOAIS

Comprométeste a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do sitio web es o único responsable da veracidade e corrección dos datos remitidos ao sitio web exonerando a Syspro Automation S.L.U. de calquera responsabilidade ao respecto.

ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO

Como Usuario do sitio web declaras que fuches  informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, que aceptas e consentes o tratamento destes por parte de Syspro Automation S.L.U. na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

REVOGABILIDADE

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que enviar un correo electrónico a syspro@sysproautomation.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do DNI ou equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que Syspro Automation S.L.U. estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

CAMBIOS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O Titular reserva o dereito a modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

España

+34 986 410 751
Rúa dos Padróns, 12 - Porto do Molle
36350 Nigrán
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º
Vilarrodís - Arteixo
A Coruña

+34 911 610 265
Centro Empresarial Best Point. Oficina 22B Av. de Castilla, 1
28830 San Fernando de Henares
Madrid

EEUU

+1 646 374 4349
100 Overlook Center, 2nd floor, Princeton
08540 New Jersey

Portugal

+351 910 034 699
Rua António Champalimaud,
lote 1, sala 101
1600-514 Lisboa

Suíza


Lange Gasse 15, 4052 Basel

España
+34 986 410 751
Bajada Gándara, 7, Nave 8, 36330 Coruxo, Vigo
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º Vilarodís - Arteixo
A Coruña

Centro Municipal de Empresas San Fernando de Henares – Oficina 35. Av. de la Vía Láctea 4, 28830 San Fernando de Henares
Madrid


Portugal
+351 912 054 481
Avenida da República, 50, 2º andar, 1050 - 196
Lisboa


USA
+1 64 63 74 43 49
100 Overlook Center Princeton, 08540 New Jersey