Aviso legal

IDENTIFICACIÓN E TITULARIDADE

Cumprindo o artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, o Titular expón os seus datos identificativos.

  • Titular: Syspro Automation, SLU.
  • NIF: B36940831
  • Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, libro 2986, folio 133, folla PO-35438, inscrición 1.ª.
  • Domicilio: Rúa dos Padróns, 12 – Porto do Molle, 36350 Nigrán, Pontevedra – España.
  • Correo electrónico: syspro@sysproautomation.com
  • Sitio Web: http://sysproautomation.com

CONDICIÓNS DE USO

A utilización do sitio web outórgache a condición de Usuario, e implica a aceptación completa de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nas páxinas:

Se non estás conforme con todas e cada unha destas cláusulas e condicións absteraste de utilizar este sitio web.

O acceso a este sitio web non supón, de xeito ningún, o inicio dunha relación comercial con Syspro Automation, SLU.

A través deste sitio web, o Titular facilítache o acceso e a utilización de diversos contidos que o Titular ou os seus colaboradores publicaron por medio de Internet.

Para tal efecto, obrígaste e comprométeste a NON utilizar calquera dos contidos do sitio web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propios ou contratados por Syspro Automation, SLU, doutros usuarios ou de calquera usuario de Internet.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos persoais que facilites ao Titular poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a Syspro Automation, SLU, que asume todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nestas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

Non obstante, debes ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son enteiramente fiables e que, polo tanto, o Titular non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nestes aínda que o Titular pon todos os medios necesarios e toma as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

DATOS PERSOAIS

Podes consultar toda a información relativa ao tratamento de datos persoais que recolle o Titular na páxina de Política de Privacidade.

CONTIDOS

O Titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluídos no sitio web de fontes que considera fiables, pero, se ben tomou todas as medidas razoables para asegurar que a información contida é correcta, o Titular non garante que sexa exacta, completa ou actualizada. Syspro Automation, SLU declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na información contida nas páxinas deste sitio web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través do sitio web calquera contido ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos do Titular ou de terceiros.

Os contidos de http://sysproautomation.com teñen unicamente unha finalidade informativa e baixo ningunha circunstancia deben usarse nin se considerar como oferta de venda, solicitude dunha oferta de compra nin recomendación para realizar calquera outra operación, salvo que así se indique expresamente.

Syspro Automation, SLU reserva o dereito a modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido de http://sysproautomation.com, os vínculos ou a información obtida a través do sitio web, sen necesidade de logo de aviso.

Syspro Automation, SLU non é responsable dos danos e prexuízos que puidesen derivarse da utilización da información do sitio web ou da contida nas redes sociais do Titular.

POLÍTICA DE COOKIES

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida e tratamento das cookies.

ENLACES A OUTROS SITIOS WEB

O Titular pode proporcionarche acceso a sitios web de terceiros mediante enlaces coa finalidade exclusiva de informarte sobre a existencia doutras fontes de información en Internet nas que poderás ampliar os datos ofrecidos no sitio web.

Estes enlaces a outros sitios web non supoñen en ningún caso unha suxestión ou recomendación para que visites as páxinas web de destino, que están fóra do control do Titular, polo que Syspro Automation, SLU non é responsable do contido dos sitios web vinculados nin do resultado que obteñas ao seguir os enlaces.

Así mesmo, Syspro Automation, SLU non responde dos situados nos sitios web vinculados aos que che proporciona acceso.

O establecemento do enlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Syspro Automation, SLU e o propietario do sitio no que se estableza o enlace, nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos.

Se accedes a un sitio web externo dende un enlace que encontres en http://sysproautomation.com deberás ler a propia política de privacidade do outro sitio web que pode ser diferente da deste sitio web.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os dereitos están reservados.

Todo acceso a este sitio web está suxeito ás seguintes condicións: a reprodución, almacenaxe permanente e a difusión dos contidos ou calquera outro uso que teña finalidade pública ou comercial queda expresamente prohibida sen o consentimento previo expreso e por escrito de Syspro Automation, SLU.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Syspro Automation, SLU declina calquera responsabilidade en caso de que existan interrupcións ou un mal funcionamento dos servizos ou contidos ofrecidos en Internet, calquera que sexa a súa causa. Así mesmo, o Titular non se fai responsable por caídas da rede, perdas de negocio a consecuencia das devanditas caídas, suspensións temporais de fluído eléctrico ou calquera outro tipo de dano indirecto que che poida ser causado por causas alleas ao Titular.

Antes de tomar decisións e/ou accións con base á información incluída no sitio web, o Titular recoméndache comprobar e contrastar a información recibida con outras fontes.

XURISDICIÓN

Este aviso legal réxese integramente pola lexislación española.

CONTACTO

En caso de que teñas calquera dúbida acerca destas condicións legais ou queiras realizar calquera comentario sobre este sitio web, podes enviar unha mensaxe de correo electrónico ao enderezo syspro@sysproautomation.com.

España

+34 986 410 751
Rúa dos Padróns, 12 - Porto do Molle
36350 Nigrán
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º
Vilarrodís - Arteixo
A Coruña

+34 911 610 265
Centro Empresarial Best Point. Oficina 22B Av. de Castilla, 1
28830 San Fernando de Henares
Madrid

EEUU

+1 646 374 4349
100 Overlook Center, 2nd floor, Princeton
08540 New Jersey

Portugal

+351 910 034 699
Rua António Champalimaud,
lote 1, sala 101
1600-514 Lisboa

Suíza


Lange Gasse 15, 4052 Basel

España
+34 986 410 751
Bajada Gándara, 7, Nave 8, 36330 Coruxo, Vigo
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º Vilarodís - Arteixo
A Coruña

Centro Municipal de Empresas San Fernando de Henares – Oficina 35. Av. de la Vía Láctea 4, 28830 San Fernando de Henares
Madrid


Portugal
+351 912 054 481
Avenida da República, 50, 2º andar, 1050 - 196
Lisboa


USA
+1 64 63 74 43 49
100 Overlook Center Princeton, 08540 New Jersey